הכרויות - התאמות שמגיעות לי למייל

היכרות - התאמות שמגיעות לי למייל

כל יום האתר מחפש התאמות בינך לבין הכרטיסים החדשים באתר. המערכת סורקת את הכרטיסים החדשים ועושה התאמה ביניהם לותיקים יותר ושולח מיילים של התאמות חדשות.
כרטיסים שנמצאו בהתאמה יכולים להתכתב ביניהם.
במידה ואינך מעוניין לקבל מייל כזה , הורד את הסימון של התאמות.
בפרופיל , "מי אני", הורד את הסימון ב"יש לי התאמות עם חדשים באתר"

התאמה בינך לכרטיס אחר אלו כל מי שאתה יכול להתכתב איתו , כלומר שאתה יכול לשלוח להם הודעות, ולקבל מהם הודעות.
כמו כן הכרטיסים שלא נמצאים במה-אני-לא-רוצה בפרופיל שלך, שלא חסמת אותם, שלא חסמו אותך, ושאתה לא נמצא אצלם בפרופיל בחלק שלהם במה-אני-לא-רוצה.
במידה והאתר מצא התאמות בינך לכרטיס אחר, האתר מתחשב בחיפוש האחרון שעשית למשל עם חיפשת איזור מסוים , רק ההתאמות באזור הזה ישלחו לך למייל.
מידת ההתאמה רשומה ליד הכרטיס בתוצאות החיפוש , ומציינת את אחוז ההתאמה ביניכים באחוזים.
אחוז ההתאמה מחושב על פי השיקלול בין התכונות בכרטיס שלך(מי אני) לבין התכונות שאתה מעדיף (מי אני רוצה) ובין התכונות(מי אני) של בן/בת הזוג הפוטנציאלי ומה הוא מעדיף (מה אני רוצה, של הכרטיס שלו).