כאשר משתמש מסמן אותך כמועדף, נשלח אליך למייל לינק ישירות לכרטיס של המשתמש שסימן אותך כמועדף. בלחיצה על הלינק אתה נכנס מייד הן לאתר והן לכרטיס של המשתמש שסימן אותך כמועדף, הלינק הנשלח אליך הוא יחודי, ואין צורך נוסף בהזדהות. במידה ואינך מעוניין לקבל מייל כזה, הורד את הסימון של קבלת מייל כזה. בפרופיל כנס ל"מי אני", הורד את הסימון ב"הוכנסתי למועדפים".