אפשר להיכנס לאתר באמצעות הורדת קיצור דרך. הקיצור דרך מאשפר כניסה מיידית לאתר ע"י קליק עליו , אין צורך להזדהות וסיסמא, לכל משתמש יש קיצור דרך יחודי לו. יש שלוש מקומות בהן תוכל להוריד את הקיצור דרך.
1-בתפריט הראשי : בחר את הכפתור "עוד" בחר מהתפריט את 'קיצור דרך לאתר'
2-בחלק התחתון של המסך : לחץ על 'קיצור דרך לאתר'
3-לחץ על הפעמון בחלק העליון של המסך ובחר "אפשר להוריד קיצור דרך לכניסה מיידית"
לאחר שבחרת מאחד משלוש האפשרויות הנ"ל תפתח תיבת שיחה 'הורדת קיצור דרך', לחץ על הכפתור "הורד קיצור דרך לכניסה מיידית לאתר" כעת ירד כפתור קיצור דרך לספרית ההורדות DOWNLOADS שלך, העתק את הקיצור דרך לשולחן העבודה או לכל מקום אחר שתבחר. בעת הלחיצה על הכפתור הזה מייד תיכנס לאתר ללא צורך בזיהוי נוסף -הקיצור דרך שהורד הוא יחודי לך(אם לא נפתח , בחר "פתח באמצעות CHROME", או כל דפדפן אחר שתבחר).