בתפריט הראשי פרופיל בחר מנוי מהתפריט המשני. מתקבל דף לתשלום המחולק לשניים, החלק הראשון בחירת תקופת המנוי והמשך לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או ביט. החלק השני לתשלום באמצעות הפקדה לחשבון בבנק הדואר.
לתשלום באמצעות כרטיס האשראי או ביט, סמן בצ'יק-בוקס איזה תקופת מנוי בחרת, ולחץ על "לתשלום מאובטח" תופנה לדף מאובטח לתשלום.

תשלום באמצעות הפקדה לבנק הדואר. לאחר ההפקדה בבנק הדואר למספר חשבון הרשום בדף הזן את מספר האסמכתא של ההפקדה ולחץ על "שלח", לאחר יום עסקים אחד המנוי יכנס לתוקף.
הערה : מנוי יכול לעשות רק משתמש רשום כלומר משתמש שווידא את המייל שלו.