כאשר משתמש שולח לך הודעה באתר, מייד נשלח אליך למייל לינק ישירות להודעה שנשלחה אליך. בלחיצה על הלינק אתה נכנס מייד הן לאתר והן להודעה עצמה, הלינק הנשלח אליך הוא יחודי, ואין צורך נוסף בהזדהות. במידה ואינך מעוניין לקבל מייל כזה, הורד את הסימון של קבלת מייל בעת שאתה מקבל הודעה מכרטיס אחר. בפרופיל כנס ל"מי אני", הורד את הסימון ב"קיבלתי הודעה באתר".