הכרויות - שאלות נפוצות והשימוש באתר הכרויות

היכרות - שאלות נפוצות והשימוש באתר הכרויות

מה זה אתר הכרויות קליקופיד?

איך נרשמים לאתר הכרויות קליקופיד?

וידוא המייל

איך נכנסים הרשומים להכרויות קליקופיד?

איך לשלוח הודעה לכרטיס אחר באתר?

מה זה הודעה מרוכזת ואיך לשלוח ?

איך לשלוח הודעה מרוכזת לרשומים באתר

איך לבצע חיפושי הכרויות באתר?

מה יש בתוצאות חיפוש הכרויות?

מה יש בתפריט ההכרויות הראשי ?

התאמות שמגיעות לי למייל

מה זה התאמה הכרויות של האתר קליקופיד?

שלחו הודעה שמגיעות לי למייל

העדפות שמגיעות לי למייל

חיפוש מתקדם באתר הכרויות CliCupid

למה רואים רק חלק מתוצאות החיפוש?