מה זה אתר הכרויות קליקופיד?

איך נרשמים?

פרטים אישיים- פרופיל

וידוא המייל

איך נכנסים הרשומים?

קיצור דך לאתר

אבד לי לינק הכניסה לאתר

איך לשלוח הודעה?

מה זה הודעה מרוכזת ואיך לשלוח ?

הודעה מרוכזת לנרשם חדש.

חיפושי הכרויות באתר

תוצאות חיפוש הכרויות

מה יש בתפריט ההכרויות הראשי ?

איך משלמים עבור מנוי?

מה נותן מנוי?

התאמות שמגיעות לי למייל

מה זה התאמה הכרויות של האתר קליקופיד?

מייל מהאתר שיש לך הודעה חדשה

העדפות שמגיעות לי למייל

חיפוש מתקדם באתר הכרויות CliCupid

למה רואים רק חלק מתוצאות החיפוש?