על הכרויות

איך נרשמים?

וידוא המייל

איך נכנסים הרשומים?

איך לשלוח הודעה?

מה זה הודעה מרוכזת ואיך לשלוח ?

הודעה מרוכזת לנרשם חדש.

חיפושי הכרויות באתר

תוצאות חיפוש הכרויות

מה יש בתפריט ההכרויות הראשי ?

התאמות שמגיעות לי למייל

מה זה התאמה?

שלחו הודעה שמגיעות לי למייל

העדפות שמגיעות לי למייל

חיפוש מתקדם