כל הפעילות בינך לבין הכרטיס נעשית מפה

הכרויות המשתמש און ליין 100690

הכרויות גברים * 22 0.80מ' אתלטי רווק/ה יהודי/ה מזרחי חיפה

הכרויות המשתמש און ליין 349918

הכרויות גברים * 24 0.87מ'

הכרויות המשתמש און ליין 425185

הכרויות גברים 30 מלא פרוד/ה השרון

הכרויות המשתמש און ליין 426184

הכרויות גברים 65 ממוצע פרוד/ה יהודי/ה דרום

הכרויות המשתמש און ליין 426334

הכרויות גברים 42 רזה מזרחי תל אביב

הכרויות המשתמש און ליין 458485

הכרויות גברים 63 אתלטי נשוי/אה יהודי/ה חילוני/ת תל אביב

הכרויות המשתמש און ליין 459526

הכרויות גברים 61 רזה אלמן/ה מזרחי שומרון

הכרויות המשתמש און ליין 459610

הכרויות גברים * 24

הכרויות המשתמש און ליין 491080

הכרויות גברים 26 סקסי פרוד/ה יהודי/ה אשכנזי חיפה

הכרויות המשתמש און ליין 522778

הכרויות גברים * 43 1.74מ' רזה רווק/ה יהודי/ה אשכנזי השרון