התאמה היא מידת ההתאמה בינך לכרטיס אחר. מידת ההתאמה רשומה ליד הכרטיס בתוצאות החיפוש (למשתמש רשום ולמנוי ) ומציינת את אחוז ההתאמה ביניכים באחוזים. אחוז ההתאמה מחושב על פי השיקלול בין התכונות בכרטיס שלך(מי אני) לבין התכונות שאתה מעדיף (מי אני רוצה) ובין התכונות(מי אני) של בן/בת הזוג הפוטנציאלי ומה הוא מעדיף (מה אני רוצה, של הכרטיס שלו).