הכרויות - מה זה התאמה הכרויות של האתר קליקופיד?

היכרות - מה זה התאמה הכרויות של האתר קליקופיד?

התאמה בינך לכרטיס אחר אלו כל מי שאתה יכול להתכתב איתו , כלומר שאתה יכול לשלוח להם הודעות, ולקבל מהם הודעות.
כמו כן הכרטיסים שלא נמצאים במה-אני-לא-רוצה בפרופיל שלך, שלא חסמת אותם, שלא חסמו אותך, ושאתה לא נמצא אצלם בפרופיל בחלק שלהם במה-אני-לא-רוצה.
במידה והאתר מצא התאמות בינך לכרטיס אחר, האתר מתחשב בחיפוש האחרון שעשית למשל עם חיפשת איזור מסוים , רק ההתאמות באזור הזה ישלחו לך למייל.
מידת ההתאמה רשומה ליד הכרטיס בתוצאות החיפוש , ומציינת את אחוז ההתאמה ביניכים באחוזים.
אחוז ההתאמה מחושב על פי השיקלול בין התכונות בכרטיס שלך(מי אני) לבין התכונות שאתה מעדיף (מי אני רוצה) ובין התכונות(מי אני) של בן/בת הזוג הפוטנציאלי ומה הוא מעדיף (מה אני רוצה, של הכרטיס שלו).